Gdynia plus

Gdynia – pogoda, klimat i atrakcje
Zona klimatyczna, w której leży Gdynia, zwana jest umiarkowaną, przejściową. Ta przejściowość połączona jest z faktem, że klimat ma zarówno cechy morskie, jak i kontynentalne. Niesamowity wpływ na klimat Gdyni i terenów przyległych ma bezpośrednie graniczenie obszaru z Morzem Bałtyckim. Wody morskie mają tę właściwość, iż podwyższają, a także obniżają temperaturę powietrza w tej miejscowości, co jest niepobocznie różnorodne od cech klimatycznych terenów położonych w głębi lądu. Zmiany – podwyższenie, lub ewentualnie upust temperatury ma precyzyjny związek z dominującą porą roku oraz odpowiednio od niej zależy. Gdynia kategoryzowana jest do miast Polski, które cechują się dużym nasłonecznieniem – znacznie więcej na Dzielnice Gdyni. Wartość ta dla omawianego miasta jest jedną z najogromniejszych w stworzonym przez nas kraju. I tak oto średnie nasłonecznienie na przełomie maja oraz czerwca wynosi 20,66 MJ/m2. Omawiając klimat Gdyni, warto także nadmienić o wilgotności. Bo oraz te wartości cechują się tym, że są nieco wyższe. I tak oto, na przykład w porze zimowej wilgotność dla Gdyni wynosi około 82%, z kolei w porze letniej są nieco niższe. Najmniejszą wilgocią znamionuje się miesiąc czerwiec. W tym wypadku omawiana wartość sięga 74%.